Belgische Francqui-Leerstoel 2009-2010

Aan prof.dr. Paul Van Dooren (Université Catholique de Louvain) is de Belgische Francqui-Leerstoel 2009-2010 toegekend. In het kader van deze leerstoel zal hij in april-mei 2010 de lessenreeks ``Matrix methods for systems and control'' geven. De lessenreeks wordt op maandag 19 april 2010 om 15.30 uur ingeleid met de inaugurale rede ``From Gauss to Google: why matrices matter". Rector Alain Verschoren en prof.dr. Herwig Leirs (decaan Faculteit Wetenschappen) hebben het genoegen u bij deze gelegenheid uit te nodigen. De inaugurele rede vindt plaats in G.010-Jan Fabre Auditorium, gebouw G, Campus Middelheim, Middelheimlaan 1, Antwerpen. U kunt tot 1 april uw deelname aan deze gelegenheid opgeven bij Martine Vermeiren (martine.vermeiren@ua.ac.be) met vermelding van het aantal personen.
 
Het programma voor de lessenreeks is:

Deze lessen zijn telkens van 14.00-17.30 uur in lokaal G.005 op Campus Middelheim waarbij een koffie/thee pauze is voorzien. Gelieve uw deelname aan deze lessen eveneens te bevestigen bij Martine Vermeiren. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot bijgevoegde affiche en prof.dr. Karel In 't Hout (karel.inthout@ua.ac.be).

Event date and time: 
April 19, 2010 - 15:30 - May 21, 2010 - 17:30
Last updated on 20/05/2010, 20:57.